آیین نامه قوانین و مقررات مرکز آموزش مجازی سیام

 1. دانشپذیران محترم باید توجه داشته باشند که دقیقاً بر اساس اطلاعات اعلام شده توسط دانشپذیر، اسامی آن ها در سیستم ثبت خواهد شد. لذا باید در تایید فرم ثبت نام خود دقت لازم را مبذول گردد. در صورتی که به دلیل اشتباه دانشپذیر اطلاعات ارائه شده غلط باشد، جهت اصلاح گواهینامه مبلغ 300000 ریال دریافت خواهد شد.
 2. دانشجویان موظفند از صحت شماره های تماس خود در فرم ثبت نام اطمینان حاصل نموده و اگر به هر دلیلی شماره های آن ها تغییر یافت در اسرع وقت ویرایش کنند زیرا در صورت مخدوش بودن شماره تماس و عدم امکان تماس از سوی مرکز، مسئولیت عواقب آن به عهده دانشجو بوده و مجتمع هیچگونه مسئولیتی را عهده دار نمی باشد. لازم به ذکر است که کلیه اطلاع رسانی ها نظیر شروع کلاس، جابجایی و لغو کلاسها به یکی از روشهای پیامک، ایمیل، وب سایت و یا تماس تلفنی صورت می گیرند.
 3. زمان های شروع اعلام شده در تقویم آموزشی بر اساس پیش بینی اعلام می گردد و اگر کلاسی زودتر از تاریخ ذکر شده در تقویم به حد نصاب برسد مجتمع آن را قبل از موعد مقرر شروع نموده و طبیعتاً اگر تا موعد مقرر به حد نصاب نرسد شروع آن به تعویق می افتد.
 4. هرگونه فعالیت جانبی مرتبط یا غیر مرتبط با دوره آموزشی نظیر برگزاری کلاس خصوصی، تور، بازدید، فعالیتهای فوق برنامه و خرید و فروش و هرگونه معامله و غیره مرتبط با مدرس دوره و سایر دانشپذیران کلاس مربوطه و همکاران مجموعه با هماهنگی دپارتمان مربوطه و اخذ تاییدیه کتبی از مجتمع مورد تایید می باشد و هرگونه تعامل مالی و انجام فعالیتهای آموزشی و غیره مربوط به مجتمع، منوط به اخذ رسید معتبر می باشد. . درغیر اینصورت مرکز مسئولیتی در خصوص عواقب ناشی از آن نخواهد داشت.
 5. دانشجویان ملزم به ارائه مدارک از قبیل یک قطعه عکس، کپی کارت ملی و یک کپی از صفحه اول شناسنامه در زمان ثبت نام می باشند که به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد. اگر به هر دلیلی هریک از این مدارک تحویل واحد ثبت نام نگردد، مجتمع هیچگونه مسئولیتی در قبال صدور مدرک دانشجو ندارد. دانشجویان می بایست رسید مالی ثبت نام خود را تا پایان دوره و اخذ مدرک نگهداری نمایند.
 6. حداکثر زمان غیبت در هر درس 17/4 می باشد، در غیر اینصورت دانشجو از شرکت در آزمون پایان دوره محروم و گواهینامه پایان دوره برای نامبرده صادر نخواهد شد.
 7. آزمون مجدد در هر دوره تنها در صورت موجه بودن غیبت در جلسه آزمون برگزار می گردد و هزینه آن مبلغ 250000 ریال می باشد.
 8. به داوطلبان عزیز تاکید می شود که هنگام ثبت نام، در تعیین دوره مورد نظر و ساعات کلاس ها دقت لازم را مبذول دارند، در غیر اینصورت جابه جایی دانشجو از یک دوره به دوره دیگربه هر دلیل تنها تا پایان جلسه اول برگزاری دوره آموزشی مبداء امکان پذیر می باشد.

تبصره: قوانین مربوط به جابه جایی دوره فقط برای یکبار امکان پذیر می باشد و در صورت تمایل به جابه جایی برای دفعات دوم به بعد هر مرحله جابه جایی با کسر 10% از شهریه مصوب دوره مبداء قابل انجام می باشد.

چنانچه دانشجو پس از ثبت نام قصد انصراف از دوره را داشته باشد شامل قوانین زیر خواهد شد:

 • دوره های پکیج به هیچوجه امکان انصراف و جابجایی ندارند.
 • انصراف تا حداقل 24 ساعت قبل از شروع کلاس: استرداد 90% شهریه از سوی مجتمع فنی تهران
 • انصراف پس از گذشت 20%  کل ساعات درس: عدم استرداد شهریه
 • انصراف در روز شروع کلاس و قبل گذشت 20% کل ساعات درس: استرداد 70% شهریه از سوی مجتمع فنی تهران
 • انصراف پس از گذشت 20% کل کلاس: عدم استرداد شهریه

تبصره:  در صورت انصراف دانشجو، مبالغ متعلقه به صورت چک و یا نقدی برابر ضوابط مرکز حداکثر یک ماه پس از انصراف قابل پرداخت می باشد.

      تبصره: هرگونه انصراف و جابجایی بصورت کتبی با حضور دانشپذیر معتبر خواهد بود. اعلام شفاهی و تماسهای تلفنی به هیچ وجه مورد تایید نمی باشند.

تبصره: مبلغ انصراف فقط به شخص دانشپذیر و تنها با ارائه کارت ملی عودت خواهد شد.

تبصره: پس از جابجایی دوره اگر دانشپذیر قبل از شروع دوره مقصد تقاضای انصراف نماید قوانین انصراف با توجه به شرایط دوره مبدا لحاظ خواهد شد.

تبصره: در موارد پیش ثبت نام و یا جابجایی با پیگیری دانشپذیر مشروط به تسویه کامل هزینه دوره مدت 18 ماه برای قطعی کردن ثبت نام خود فرصت خواهد داشت. پس از این زمان ثبت نام قطعی مشمول افزایش شهریه خواهد شد.

اینجانب ................................................... با مطالعه موارد مندرج در فرم ثبت نام، به ویژه آگاهی از آیین نامه انضباطی و مقررات و نحوه استرداد شهریه، متقاضی ثبت نام در کلاس ها می باشم و تعهد می نمایم کلیه موارد فوق را در تمامی دوره های آموزشی که در مرکز ثبت نام می کنم، رعایت نمایم و در غیر اینصورت طبق مقررات با اینجانب برخورد شود. بدیهی است عدم رعایت موارد مذکور منجر به معرفی افراد خاطی به کمیته انضباطی خواهد بود. کلیه داوطلبان موظف به رعایت کامل مفاد آیین‌نامه انضباطی مرکز می‌باشند. در صورت تشخیص عدم صلاحیت داوطلب از سوی واحد حــراست و کمیته انضباطی مرکز، از ثبت‌نام و ادامه تحصیل  دانش‌پذیر خاطی جلوگیری به عمـل خواهد آمده و بدون پرداخت هیچ‌گونه وجهـی از مرکز اخراج خواهد شد و در صورت لزوم و تشخیص در ادامه از مراجع قضـایی، موارد پیگیری خواهد گردید.

                           

                             

طراحی سایت پافکو

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی مهد پردا پژوهان می باشد.